Regulaminy.pl

Regulamin krzyżówek „Relaks z krzyżówką” – aneks nr 73

Drukuj

Aneks nr 73 do regulaminu krzyżówek „Relaks z krzyżówką”
NAGRODY w okresie od dnia 16.01.2020 r. do dnia 28.04.2020r.
1. Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu krzyżówek prasowych „Relaks z krzyżówką” publikowanych i współorganizowanych przez czasopisma: Kobieta i Życie, Świat Kobiety, Olivia, Retro, Takie jest Życie, Relaks, Barwy Życia, Bliżej Ciebie, Cała Ty, Chwila na Relaks, Czas na Relaks, Emocje i Wzruszenia, Kalejdoskop Losów, Mam Ogród, Moja Historia , Na Ścieżkach Życia, Najlepsze Panoramy, Prawdziwe Historie, Przepisy czytelników , Śledztwo, Ta Nasza Młodość, Krzyżówki dla Ciebie (zwanych dalej Krzyżówką).
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią wspólną pulę nagród i przyznane będą w Krzyżówce obowiązującej we współorganizujących ją czasopismach w okresie od dnia 16.01.2020 r. do dnia 28.04.2020r.
3. Organizator przewidział następującą wspólną pulę nagród:
a) Oczyszczacz powietrza HL-OP-10 HAUS&LUFT o wartości 500zł – wygrywa 1 osoba
b) Odkurzacz pionowy bezprzewodowy MOD-33 o wartości 600 zł – wygrywa 1 osoba
c) Filtr do wody KRYSTAL B ECO 3 AQUAPHOR FILTR o wartości 500 zł – wygrywa 1 osoba
4. Uczestnik uprawniony jest do wskazania/wybrania jednej z ww. nagród dla danej Krzyżówki.
5. Organizator upoważniony jest do kilkukrotnego proponowania Uczestnikowi gry o pozostałe/dodatkowe nagrody przewidziane w zabawie.
6. Organizator ogłasza/wprowadza dodatkową wspólną zabawę dla Uczestników Krzyżówek „Relaks z Krzyżówką”, Krzyżówek „Wygrywaj z Nami” i Zabaw „Sprawdź się”.
7. Zadaniem Uczestników Szarad i Krzyżówek wymienionych w pkt. 4 powyżej jest:
a) prawidłowe wykonanie zadania szarady polegającego na ułożeniu odpowiedniego hasła z rozsypanek literowych.
b) przesłaniu prawidłowego rozwiązania Szarady za pomocą wiadomości SMS o treści i na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady.
c) w przypadku gry o nagrodę specjalną 1000 zł – nadesłanie co najmniej dwóch prawidłowych haseł wg ww. schematu
d) koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady wynosi 3,69 zł z VAT.
6. Termin na przesłanie prawidłowego rozwiązania od 13.01.2020 r do 8.03.2020 r. 23:59:59.
7. Organizator ustala wspólną pulę nagród w Szaradzie i Krzyżówkach wymienionych w pkt. 4 powyżej:
a) 1000 zł nagroda specjalna – wygrywa 1 osoba
b) 1990 zł – wygrywa 1 osoba
c) 2899 zł – wygrywa 1 osoba
d) 699 zł – wygrywa 1 osoba
e) 1700 zł – wygrywa 1 osoba
f) 499 zł – wygrywa 1 osoba
g) 1200 zł – wygrywa 1 osoba
8. Regulaminy Krzyżówek „Relaks z Krzyżówką” i Krzyżówek „Wygrywaj z Nami” są dostępne dla Uczestników w siedzibie Organizatora przy ul. Motorowej 1 oraz na stronie www.regulaminy.pl.