FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Doskonałość Roku 2024

adres: [email protected]

Kontakt: Ewa Sarnowicz, Kierownik Działu Uroda, 606 354 981, [email protected]

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie poniższych informacji:

 • Kosmetyk                                      ☐ damski       ☐ męski

                                                     ☐ polski         ☐ zagraniczny

 • Proponowana kategoria (proszę wybrać jedną z poniższych):

☐ Kosmetyki superekskluzywne     ☐ Kosmetyki ekskluzywne     ☐ Kosmetyki niszowe

☐ Kosmetyki popularne                  ☐ Kosmetyki polskie             ☐ Kosmetyki profesjonalne

☐ Kosmetyki apteczne                    ☐ Kosmetyki męskie             ☐ Kosmetyki naturalne i organiczne

 • Zgłaszany kosmetyk/seria kosmetyków (marka, nazwa, liczba produktów w przypadku serii):

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Data wprowadzenia kosmetyku/serii kosmetyków na rynek polski: …………………..…………
 • Miejsce sprzedaży (drogeria/perfumeria/apteka/internet):

☐ drogeria                 ☐ perfumeria             ☐ apteka                     ☐ internet

 • W przypadku sprzedaży kosmetyku/serii kosmetyków w internecie: proszę wymienić od 1 do 3 sklepów internetowych: 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………..

 • Orientacyjna cena: ….………………….…………………………………………………………………………………….
 • Opis kosmetyku/serii kosmetyków (najważniejsze składniki, działanie). W przypadku zgłaszania do konkursu serii kosmetyków proszę opisać każdy z produktów, które wchodzą w jej skład i zostały zgłoszone.

Informacja o jednym kosmetyku nie powinna przekraczać strony maszynopisu.

…………………………….………………………………………………………………………………………….…….…………….

…………………………….…………………………………………………………………………………………….….…………….

…………………………….…………………………………………………………………………………………….….…………….

……………………………….………………………………………………………………………………….………….…………….

 • Informacja kto zgłasza kosmetyk/i do konkursu (w imieniu: producenta, dystrybutora, firmy PR):

☐ Producent/dystrybutor               ☐ Firma PR

Nazwa firmy: ……………………………………..……………………………………………………….………….…………….

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………….…………….

 • Dane płatnika VAT: nazwa firmy, adres, NIP, osoba kontaktowa (imię i nazwisko) oraz e-mail, tj. adres mailowy do doręczenia faktury VAT:

Nazwa firmy: .…………………………………………………………………………………………………………………..…….

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP: .……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Osoba kontaktowa: …..……………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu:………………………………………… Adres e-mail: ……………………………………………………………

Adres e-mail do doręczenia faktury VAT: .……………………………………………………………………………….

 • Kontakt do osoby zgłaszającej kosmetyk/i do konkursu:

Imię i nazwisko: …………………………………..………………………………………………………………….…….……….

Firma: …………………………………..……………………………………………………….……….……………..…….…………

Nr telefonu:………………………………………… Adres e-mail: ……………………………………………………………

Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu Doskonałość Roku 2024 Twój Styl i dokonując zgłoszenia akceptuję jego warunki.

Data, podpis ………………………………………………………………