POLITYKA COOKIES

Polityka Cookies dla stron internetowych i aplikacji Wydawnictwa Bauer Sp. z o.o. Sp. j.

Niniejszy dokument określa zasady wykorzystania informacji dostarczonych przez użytkownika w trakcie korzystania ze stron internetowych i aplikacji Wydawnictwa Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, NIP 5272644323, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000881250 (dalej: „Bauer”).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem, w tym z zaprezentowanymi niżej rozwiązaniami służącymi do zarządzania swoimi informacjami oraz do określenia preferencji użytkownika w powyższym zakresie.

Bauer gwarantuje użytkownikom korzystającym ze stron internetowych i aplikacji Bauer prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Bauer informuje, że używa na swoich stronach internetowych i aplikacjach technologii cookies (tj. plików tekstowych, tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii do zapisywania informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze stron internetowych i aplikacji Bauer.

„Cookies” – co to jest?
Cookies to maleńkie porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę użytkownika wykorzystywaną do przeglądania Internetu. Wszyscy stosują pliki cookies – dlaczego? To proste – dzięki plikom cookies strony internetowe pamiętają preferencje użytkownika – jak na przykład ustawienie miasta w prognozie pogody, albo ostatnio przeglądane aukcje. Z technologii cookies NIE korzystamy w celu zbierania danych osobowych bezpośrednio identyfikujących użytkownika takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numer telefonu. Cookies NIE ma żadnego wpływu na oprogramowanie użytkownika ani sprzęt. I jeszcze jedna ważna rzecz – pliki cookies Bauer może odczytać wyłącznie Bauer.

Jak pliki cookies i inne podobne technologie dopasowują nasze strony internetowe i aplikacje do potrzeb użytkownika?
Informacje zapisane w plikach cookies pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do oczekiwań użytkowników. Przykładowo analityczne pliki cookies wykorzystywane są w celu analizy zasięgu naszych usług oraz zachowania użytkowników w szczególności ich preferencje i poziom satysfakcji co z kolei pozwala nam ciągle ulepszać nasze usługi internetowe.

Cookies służące do uwierzytelniania, umożliwiają korzystanie z usług po autoryzacji oraz udostępnianie szeregu udogodnień np. łatwe logowanie, uzupełnianie formularzy, zapamiętywanie ustawień stron internetowych wybranych przez użytkownika.

Na naszych stronach i w aplikacjach korzystamy także z następcy technologii cookies, czyli Local Storage (LS). Jest to technologia zbliżona co do zasady działania do cookies. Jest to wydzielona część pamięci przeglądarki, która umożliwia przechowywanie lokalnie danych przez aplikacje internetowe, ale pozbawiona kilku wad swojej poprzedniczki. Przede wszystkim jest bezpieczniejsza, gdyż dostęp do danych w niej zapisanych ma tylko strona internetowa, która je tam wprowadziła. Po drugie, duże ilości danych mogą być przechowywane, bez wpływu na wydajność witryny, gdyż nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. W przeciwieństwie do technologii cookies limit miejsca jest znacznie większy (co najmniej 5 MB), gdy w cookie można zapisać jedynie 4 KB. Daje to zdecydowanie większą swobodę i możliwości dostosowania witryny do oczekiwań użytkowników.
Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Nie mają również określonego czasu ważności.
Cele, do jakich wykorzystujemy technologię LS, są analogiczne jak w przypadku cookies, ale dzięki mniejszym ograniczeniom, możemy to robić znacznie lepiej, szybciej i bardziej efektywnie.

Dlaczego i jak stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie?
Bauer wykorzystuje na swoich stronach internetowych oraz w aplikacjach pliki cookies oraz inne podobne technologie w następujących celach:
1. Uwierzytelnianie – do identyfikacji zalogowanego użytkownika, aby wyświetlić mu właściwe informacje, odpowiadające jego zainteresowaniom.
2. Bezpieczeństwo – wsparcie mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach internetowych, w tym także wycieku danych zapewniając poufność przetwarzanych dla użytkownika informacji.
3. Preferencje, funkcje i usługi -uzyskania informacji na temat preferencji językowych i komunikacyjnych użytkownika. Są one również pomocne podczas wypełniania formularzy w witrynie. Niezależnie od powyższego poprzez tzw. wtyczki społecznościowe, zapewniają one użytkownikowi funkcje, ważne informacje oraz treść zgodną z jego indywidualnymi potrzebami.
4. Dostosowywanie zawartości serwisów i aplikacji -rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić zawartość stron internetowych lub aplikacji dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
5. Wydajność, analiza oraz badania – pozyskania wiedzy, badania jak dobrze działają nasze strony internetowe, zrozumienie i ciągłą poprawę produktów, funkcji oraz usług. Powyższe zachodzi między innymi w czasie, gdy użytkownicy wchodzą na strony Wydawnictwa Bauer z innych witryn, aplikacji lub urządzeń podczas pracy na komputerze lub innym urządzeniu.
6. Reklama -marketingowych służących pokazaniu użytkownikowi interesującej go reklamy, na stronach Wydawnictwa Bauer, jak i poza nimi. Możemy także wykorzystać pliki cookies, aby dowiedzieć się, czy użytkownicy, którzy widzieli reklamę na stronach lub aplikacjach Wydawnictwa Bauer, odwiedzili w rezultacie witrynę reklamodawcy. Reklama wyświetlana przez Bauer może być dopasowywana do zainteresowań użytkownika określonych na podstawie informacji dostarczonych przez użytkownika w trakcie korzystania ze stron internetowych.

Średni okres przechowywania tych informacji przez nas w wyżej wskazanych celach wynosi do 60 dni od ich zebrania. Niektóre informacje , np. o preferencjach w danej usłudze czy dane autoryzacyjne, mogą być przechowywane dłużej, jeżeli użytkownik nie wyczyści plików cookies przeglądarki lub pamięci podręcznej aplikacji, z których korzysta.

Stosowanie plików cookies i innych podobnych technologii przez pozostałe podmioty
Bauer umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie technologii cookies oraz innych podobnych technologii na stronach internetowych oraz aplikacjach Wydawnictwa Bauer.
1. Wtyczki serwisów społecznościowych:
a) Facebook – na stronach internetowych Bauer znajdują się przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
b) Youtube – na stronach internetowych Wydawnictwa Bauer osadzane są (z wykorzystaniem mechanizmu tzw. embedowania) materiały wideo udostępniane w serwisie YouTube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z zasadami ochrony prywatności, które są dostępne http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
c) Twitter – na stronach internetowych Wydawnictwa Bauer znajdują się przyciski dodawania wpisów na Twitterze, które są powiązane z serwisem Twitter. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Twitter. Dodając wpis, użytkownik loguje się w serwisie Twitter, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Twitter. Z zasadami tymi można zapoznać się https://twitter.com/privacy

2. Reklama i cele marketingowe partnerów Bauer – nasi partnerzy mogą korzystać z plików cookie lub innych podobnych technologii, aby ustalić, czy została wyświetlona przez nich lub na ich zlecenie konkretna reklama, jakie były tego rezultaty, oraz w celu zebrania informacji o tym w jaki sposób użytkownicy reagują na wyświetlane reklamy. Nasi partnerzy mogą także, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę, dopasowywać wyświetlane reklamy do zainteresowań użytkownika określonych na podstawie informacji dostarczonych naszym partnerom przez użytkownika w trakcie korzystania ze stron internetowych (również poza usługami Bauer) lub aplikacji. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim, to informacje te mogą być także udostępniane w dalszych celach marketingowych innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie. W tych celach możemy także współpracować z partnerami, aby pokazać użytkownikowi reklamę na stronach internetowych lub aplikacjach Wydawnictwa Bauer lub poza nimi, po odwiedzeniu przez użytkownika witryny lub aplikacji. Pliki cookie oraz technologie takie, jak sygnały nawigacyjne w sieci web, piksele oraz anonimowe tagi sieci reklam pozwalają skuteczniej wyświetlać reklamy naszym użytkownikom, jak również gromadzić zebrane audyty, badania i raporty wymagane przez reklamodawców. Uwaga: Ponieważ reklamy i sygnały nawigacyjne sieci muszą być przekazywane do przeglądarki bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub wprowadzać własne pliki cookie tak, jakby użytkownik odwiedzał stronę internetową z ich witryny.

Technologia Web Push
Dodatkowo, w celu informowania naszych użytkowników o ważnych wydarzeniach i nowych elementach w naszych usługach (np. powiadomienia o nowej poczcie) Bauer wykorzystuje, technologię WebPush.
WebPush to technologia, która daje możliwość jednostronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, obsługiwana jest poprzez przeglądarkę internetową z której korzystasz. Aby otrzymywać powiadomienia musisz wyrazić zgodę. Po zaakceptowaniu otrzymywania powiadomień, przeglądarka nada Ci unikalny anonimowy identyfikator, na który (za pośrednictwem autoryzowanych dostawców takich jak Google, czy Mozilla) będą przesyłane wiadomości.
Jeśli nie zapiszesz się samodzielnie na powiadomienia, nie będziesz ich po prostu otrzymywać.
Aby zrezygnować z subskrypcji wystarczy zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe informacje od naszych partnerów
1. Badania i analizy usług
Pliki cookies związane z badaniami sieci Internet pochodzą od Gemius S.A. oraz Google Inc.
Wykorzystując oprogramowanie Google Analytics oraz Gemius, witryna działając w oparciu o odpowiednie umowy z wymienionymi podmiotami, zamieszcza w komputerze użytkownika kody zliczające umożliwiające zbieranie danych o użytkownikach.
W każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analitycs lub Gemius poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

Bauer ponadto informuje, że wraz z innymi największymi usługodawcami usług internetowych w Polsce, uczestniczy w Polskich Badaniach Internetu. a zasady prowadzenia badania sieci Internet dostępne są na następujących stronach internetowych:
a) http://pbi.org.pl/badania/jak-to-dziala oraz
b) http://www.gemius.pl/pl/polityka_prywatnosci
Każdy z użytkowników sieci Internet może sprzeciwić się uczestnictwu w ww. badaniu poprzez:
1. akceptację specjalnego cookies z klauzulą rezygnacyjną (http://optout.hit.gemius.pl/removeEN.php)
2. konfigurację przeglądarki tak, aby usuwała pliki cookies przy jej zamknięciu
3. konfigurację przeglądarki tak, aby nie przyjmowała plików cookies i nie akceptowała technologii LocalStorage.
Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: http://www.gemius.pl/cookie-policy.html

Określenie warunków wykorzystywania plików cookies lub innych podobnych technologii
Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach prywatności.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, utrudni korzystanie ze stron internetowych Bauer, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z tych stron.
Aby wyczyścić dane z aplikacji mobilnych, w zależności od systemu, jaki jest zainstalowany na urządzeniu mobilnym, należy:

Dla systemu Android:
1. Wejść w Ustawienia
2. Przejść do Aplikacji
3. Wyszukać daną aplikację
4. Wybrać Pamięć
5. Wybrać opcję „Wyczyść dane”

Dla systemu iOS:
System iOS nie pozwala na czyszczenie danych aplikacji. Jedynym rozwiązaniem jest usunięcie i ponowne zainstalowanie aplikacji. Można to zrobić na dwa sposoby:
1. Wchodząc w Ustawienia, następnie w Ogólne i w Pamięć. Tam należy wyszukać daną aplikację, wejść w jej ustawienia i zaznaczając opcję „Usuń aplikację”.
2. Przytrzymując palec na ikonce danej aplikacji do momentu pojawienia się „X” w lewym górnym rogu aplikacji. Klikając w „X” usuwa się aplikację wraz z danymi.

Instrukcja zarządzania plikami cookies
Platforma desktop
W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
1. Internet Explorer
2. Chrome
3. Safari
4. Firefox
5. Opera
Urządzenia mobilne:
1. Chrome
2. Safari
3. Windows Phone
4. Blackberry

Flash cookies
Serwis WWW firmy Adobe zawiera informacje o sposobie usuwania i wyłączania plików cookie odtwarzacza Flash w konkretnych domenach: http://www.adobe.com/products/flashplayer/security.
Należy pamiętać, że ograniczenie korzystania z plików cookie odtwarzacza Flash prawdopodobnie wpłynie na działanie aplikacji opartych na technologii Flash, zaś wyłączenie plików cookie odtwarzacza Flash na stronach www.bauer.pl uniemożliwi odtwarzanie większości treści.

Dopasowywanie reklam
Poniżej możesz dostosować swoje ustawienia w zakresie zbierania informacji określających Twój sposób korzystania z naszych serwisów i wykorzystywania ich w celach marketingowych, w tym wyświetlenia reklamy najbardziej dopasowanej do uzyskanych informacji oraz udostępnienia i dalszego przetwarzania tych informacji przez inne podmioty wyświetlające lub zlecające reklamę w Internecie. Osobno możesz określić swoje preferencje wobec wykorzystywania tych informacji przez Bauer (zgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 ust. 2 RODO) oraz osobno przez naszych partnerów (wycofanie zgody na przetwarzanie informacji zapisanych w plikach cookies). Poniższe wybory nie dotyczą jednak dopasowywania reklam na naszych stronach w oparciu o informacje uzyskane przez naszych partnerów lub ich kontrahentów na stronach internetowych innych podmiotów. Za pomocą poniższych suwaków możesz także w każdej chwili wycofać wniesiony sprzeciw lub ponownie udzielić zgodę dla naszych partnerów.